Kui oled huvitatud töötamisest meie pargis, siis saada oma CV meie e-posti aadressile info@vembu-tembumaa.ee 


    Hea noor, kui plaanid suvel tööle minna, siis tutvu ennem Tööinspektsiooni poolt koostatud infoga. Siis tead mida oodata ja mida Sinult oodatakse.

https://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/noore_tootaja_meelespea.pdf
                                 
Meie alustame töösoovi avalduste vastuvõtmist märts 2018


Otsime töötajaid perioodiks   24.mai kuni 31. august 2018

Pakume tunni- või päevapalka sõltuvalt ametist ( al. 3,40 €/h ) , tööd graafiku alusel, soodsat toitlustust, osalist tööriietust.

Et ära hoida alusetut lootust ja ootuseid, teatame, et ei paku majutust ega kata transpordikulusid.

Uusi sooviavaldusi hakkame vastu võtma alates märtsist 2018 e-posti teel

 info@vembu-tembumaa.ee

Ootame teilt, et kirjutate meile : oma korrektse nime, vanuse, elukoha (maakonna ja asula), kontakttelefoni numbri, lühikirjelduse enda oskustest, kogemustest ja ootustest.

Kui käid koolis – millal saad tööga alustada? Kas vanemate toetus on olemas? Kuidas hakkaksid tööle käima? Mis sind motiveerib kogu pere pargis töötama?

Töövestlused toimuvad kuni 17.05. 2018  Kurtnas, Keskuse tee 2 .

Töövestlustluste ajad lepime eelnevalt kokku!

Meie nõudmised ja ootused on järgnevad:

·          Vanus 16 eluaastat ja vanemad. (Noorematel ei ole mõtet proovida, välja arvata kui nt suvel täitub 16                 aastat.)

·         Valdad eesti, vene ja inglise keelt. Teiste keelte valdamine tuleb kasuks
*   Soovid töötada kogu suve

·         Hea tervis

·         Avatud loomus

·         Sõbralik

·         Sportlik

·         Kohusetundlik

·         Abivalmis

·         Kannatlik

Ametid on jagatud järgnevalt:

1.       Tehnika: mehaanik, vahetuse vanemad, rajateenindajad, lasketiir

2.       Bassein: veeatraktsioonide teenindaja, vembu-hüpe

3.       Toitlustus: kokk, kiirtoidukokk, toidujagaja, saali teenindaja, klienditeenindaja

4.       Heakord: pargi perenaine, niitja, prügivedaja

5.       Müük: pääsla kassad, toitlustuse kassad


1.

Tehnikaradade teenindaja 

Tehnikaradade teenindaja tagab ohutuse ning puhtuse tehnikaradadel ja selle vahetus ümbruses, külastajate meeldiva ja viisaka teeninduse, tehnikapargi korrasoleku.  Töö nõuab tehnika taipu ja "kindlat närvi"

 Hommikuti puhastab sõidutrassi, paigaldab ohutusvahendid (piirderehvid), korrastab-puhastab kiivrid ja sõiduvahendid (tangib, paigaldab akud, pumpab vajadusel kartide rehve, kontrollib tehnilist korrasolekut jms). Vastutab radade, atraktsioonide ja tehnika ohutuse, töökorras oleku ning puhtuse eest. Jälgib korda atraktsioonil ja selle ümbruses. Instrueerib, juhendab ja abistab kõiki tehnikaradade kliente. Erilise hoolega jälgib ja abistab kliente kes ei oska sõiduvahenditega toime tulla, eriti ilma saatjata väiksed lapsed. Abistab kliente atraktsioonile saamisel ja maha tulemisel, abivahendite kasutamisel. Terve tööpäeva jooksul koristab radade ümbrust kuni haljasalani. Õhtuti paigaldab tehnika garaazi boksidesse, peseb ja kuivatab kiivrid, korrastab töökoha. Järgib kõiki ohutusreegleid, hügieeninõudeid. Tagab enda korrektse välimuse ja teeninduse.

2.

Veeatraktsioonide teenindaja 

Veeatraktsioonide teenindaja tagab ohutuse ning puhtuse basseinides ja selle ümbruses, külastajate meeldiva ja viisaka teeninduse. Töö nõuab püsivust.

Hommikuti puhastab basseinipõhjad põhjakoristajaga,  kontrollib jalavanni, vajadusel lisab vett või vahetab vee ja peseb ka vaibad ära. Koristab liumäe trepid ja tasapinnad. Pidevalt eemaldab „sõelaga“ veepinnal ja põhjas ujuvat prahti. Vastutab, et basseini seina veejoon oleks puhas. Kontrollib temperatuuri õigsust infotahvlil. Vastutab basseinide ümbruse puhtuse eest. Hommikul ja õhtul seab pingid korrektselt ritta ja vajadusel kinnitab lamamistoolide katted ning puhastab need igasugusest prahist/mustusest. Õhtuti katab basseinid katetega.

 Jälgib kõiki veetorust laskujaid, basseinides ujujaid ning veeatraktsioonide läheduses olevaid kliente. Jälgib korda veepaatide ja veejalgpalli atraktsioonidel. Järgib kõiki ohutusreegleid, hügieeninõudeid. Õnnetusjuhtumi korral teavitab koheselt pargi juhtkonda ja med.töötajat ning abistab kliente.

3.

Kiirtoidukokk 

Klientide korrektne ja kiire teenindamine töötajale antaval territooriumil, kvaliteetse kiirtoidu valmistamine vastavalt menüüle, menüüde ja toidukalkulatsioonide koostamisel osalemine, hügieeni- ja tervisekaitsereeglite järgimine.

Võtab toidulaost vastu toiduaineid vastavalt menüüle. Tagab kauba säilimise vastavalt kaubagruppidele kehtestatud nõuetele. Järgib tervisekaitse- ja toiduhügieeninõudeid. Kontrollib kauba kogust, kvaliteeti, realiseerimistähtaegu. Kontrollib abipersonali tööd. Toidu valmistamisel peab kinni toidu tehnoloogilise protsessi nõuetest ja kalkulatsioonis ettenähtud kogustest. Tagab kvaliteetse toidu. Kogu päeva jooksul peseb-puhastab köögis oma tööpiirkonna ja töövahendid. Vastutab köögiseadmete korrektse kasutamise ja ohutuseeskirjade täitmise eest. Vajadusel abistab saalipersonali.

Saali teenindaja

Saalitöötaja korrastab toitlustusruumid ja tagab korrektse teenindamise toidutoas. Teenindaja järgib ja täidab klientide soove, garanteerib kliendile turvalise ja meeldiva söömaaja, pakkudes kliendile kvaliteetset teenindust ja ajakohast informatsiooni.

Igal hommikul peseb-puhastab saalis ja terrassil olevad lauad ning nende ümbruse. Üks kord päevas peseb toidusaali põrandaid. Viib tellitud toidud laudadele.  Jooksvalt peseb kasutatud kandikud, koristab laudadelt ja terrassilt kasutatud nõud. Puhastab igapäevaselt laudade vahesid ja laste toole harjaga. Koristab tööpäeva jooksul teenindatavat ala, täidab hügieeninõudeid ja peseb restorani aknaid-aknalaudu. Abistab kauba vastuvõtmisel. Ladustab tühjendatud pakendid prügiruumi. Tühjendab päeva jooksul ja õhtuti prügikastid. Abistab vajadusel köögipersonali.

5.

      Müüja

Peamised ülesanded: pargi toodete müük erinevates müügipunktides. Nt. piletimüük, kohvik, toidutuba jne.

Lisaks kõik teised tööd, mis on juba vastava punkti eduka toimimise juures olulised. Peab olema hea pingetaluvus, positiivse suhtumisega hea klienditeenindaja. Nõudmised kandidaatidele: täisealine, vähemalt 1 a töökogemust samal ametialal, kohusetundlik, täpne. Eesti keel väga hea, vene keel keskmisel tasemel ja inglise keel keskmisel tasemel. Tervisetõendi olemasolu vajalik.